Vray Denoiser

Vray heeft een feature die de denoiser heet. Het is een soort slim algoritme dat op basis van 3d informatie ruis wegfiltert. Dit in tegenstelling tot de gangbare video denoisers die in screen space(2D) werken en vaak een wat minder resultaat hebben. Een strakke render nog strakker te krijgen is leuk, maar ik vond het veel boeiender om te zien wat er gebeurt als je er iets in gooit waarvoor het niet bedoeld is.

Ik heb dus het interieur gebruikt dat ik had liggen. 1 Frame op fatsoenlijke kwaliteit kost me een uur om te renderen dus 5 seconden animatie uitrekenen is een kostbare zaak. Ik heb de renderkwaliteit zo laag ingesteld dat een frame binnen 5 minuten uitrenderde en de denoiser gebruikt. Hierdoor is de kwaliteit erg laag en is er erg veel ruis. Onderstaand een filmpje met het eindresultaat en 2 stills om te vergelijken. Zoals bij elke denoiser verlies je fijn detail en wat kwaliteit(het patroon op de bank bijvoorbeeld) maar je verliest ook hinderlijke ruis in glossy oppervlakken zoals de houten stoeltjes.